Finn reisen din
Voksne
- +
Barn
- +
hero-cover.jpg

Privatlivspolitikk

Denne privatlivspolitikken er fastlagt av Check Point Travel (heretter kalt ”Check Point Travel”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denne privatlivspolitikken) og gjelder for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

1. Om Check Point Travel

Check Point Travel er et mellomstort danskeid aarhusiansk reisebyrå. Det ble grunnlagt i 1996 og har siden hatt adresse i Aarhus. Vi er kjent for vår store ekspertise på oversjøiske reisemål og sies å være blant landets dyktigste når det handler om å arrangere reiser til bl.a. Thailand, Vietnam, Bali og Cuba.

Som et ledd i vår virksomhet samler Check Point Travel inn og behandler personopplysninger med henblikk på å oppfylle de formålene som er beskrevet i denne privatlivspolitikken. Check Point Travel er dataansvarlig i forhold til behandlingen av personopplysningene til disse formålene.

Hvis du har spørsmål til denne privatlivspolitikken eller til måten vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte oss her:

Check Point Travel
Adresse: Hovedgaden 54, 2. th, 8220 Brabrand
Tlf: 86137744
E-post: kundeservice@cpt.dk

2. Datasikkerhet er viktig for oss

For oss er en ansvarlig behandling av de personopplysninger som samles inn som et ledd i driften av vår virksomhet, avgjørende for vårt forretningsmål og omdømme. I denne privatlivspolitikken gjøres det rede for hvordan dine personopplysninger samles inn og brukes når du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner hos Check Point Travel, og hvordan du kan få innsikt i dine egne personopplysninger.

3. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Ved en identifiserbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identifiseres, blant annet ved et identifikasjonsnummer eller et eller flere elementer som er spesielle for en gitt persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi og hvorfor?

De opplysningene vi samler inn om deg, vil bli brukt til forskjellige formål i forbindelse med ditt kundeforhold og driften i vår virksomhet. De innsamlede opplysningene kan variere alt etter som du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner, men generelt vil det være opplysninger vedrørende kundeadministrasjon, leverandøradministrasjon og opplysninger vedrørende Check Point Travels rettigheter og forpliktelser.

Manglende personopplysninger fra din side kan bety at Check Point Travel vil være ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med ditt kunde- eller leverandørforhold.

Check Point Travel samler inn og behandler som utgangspunkt bare vanlige personopplysninger. Det kan imidlertid i konkrete tilfeller i forbindelse med bestilling av en reise, være nødvendig for oss i et begrenset omfang, å behandle følsomme personopplysninger (for eksempel opplysninger om spesialmenyer på flyreisen eller opplysninger om behov for spesiell assistanse på reisen) i tillegg til opplysninger om personnummer (for eksempel i forbindelse med innhenting av kopi av pass til bruk ved en visumsøknad) for å kunne levere den reisen du ønsker deg.

Check Point Travel vil normalt samle inn følgende opplysninger:

4.1 Opplysninger vedrørende våre kunder

Opplysninger du gir oss når du bestiller en reise eller oppretter en reiseprofil, for eksempel online via hjemmesiden eller ved å kontakte vår Kundeservice, er for eksempel kontaktopplysninger (fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer, epost-adresse og eventuell stilling), person-nummer (til bruk ved visumsøknader mv.), passnummer, bankopplysninger, betalingskortopplysninger, opplysninger som du gir oss i forhold til dine spesielle ønsker på reisen (for eksempel opplysninger om spesialmenyer, behov for spesiell assistanse i forbindelse med handikap eller annen sykdom mv.), informasjon om helsetilstand (til bruk ved behandlingsreiser, sportsreiser mv.), opplysninger om høyde, vekt, tøy- og skostørrelse (til bruk ved bestilling av utstyr på skireiser, sportsreiser mv.), formålet med reisen, opplysninger om hvilke språk du snakker, statsborgerskap, bonuskortnumre, medlemskap i våre samarbeidspartneres foreninger, kontaktinformasjon til dine nærmeste pårørende, rekvisisjoner (i forbindelse med firma- eller behandlingsreiser), opplysninger du gir oss om dine ønsker i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, og opplysninger du gir oss hvis du kontakter oss med spørsmål om å rapportere et problem, eller når du i generelt henvender deg til oss i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss.

Check Point Travel kan dessuten innhente kredittopplysninger fra kredittopplysningbyråer til bruk ved bedømmelse av din økonomiske soliditet og kredittverdighet i forbindelse med ditt kundeforhold.

4.2 Opplysninger vedrørende våre leverandører og samarbeidspartnere

Opplysninger du gir oss i forbindelse med inngåelse av en leveranse- eller samarbeidsavtale, som for eksempel kontaktopplysninger (arbeide, tittel, fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer og epost-adresse), opplysninger du gir oss om dine ønsker i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, og opplysninger du gir oss hvis du kontakter oss med et spørsmål, for å rapportere et problem, eller når du generelt henvender deg til oss som et ledd i vårt samarbeide.

5. Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Check Point Travel behandler dine personopplysninger for å oppfylle de formål som er gitt nedenfor. Vær oppmerksom på at ikke samtlige av de nevnte formålene, kategorier av opplysninger, mottakere av opplysninger eller typer av behandling av opplysninger, i alle tilfeller gjelder for deg.

Check Point Travel behandler utelukkende dine personopplysninger i det omfanget det er nødvendig i forbindelse med ditt kunde-, leverandør- eller samarbeidsforhold (siden det i hvert enkelt tilfelle tas høyde for eventuelle interesser) eller i henhold til gjeldende lov.

5.1 Kundeadministrasjon

Check Point Travel behandler dine personopplysninger i forbindelse med opprettelse og løpende administrasjon av ditt kundeforhold med Check Point Travel som et ledd i driften av vår virksomhet, inkludert bestilling av reiser og levering av våre øvrige produkter (som for eksempel visumsøknader, reiseforsikringer, transferservice mv.), opprettholdelse av våre kunderegistre, kredittvurderinger, fakturering, inkasso, markedsføring, statistikk mv. Alle statistikker og analyser utarbeides i anonymisert format og inneholder derfor ikke opplysninger som kan føres direkte tilbake til deg som person.

5.2 Administrasjon av leverandør- og samarbeidsforhold

Check Point Travel behandler dine personopplysninger i forbindelse med administrasjon av leverandør- og/eller samarbeidsforhold, hvor du er leverandør eller samarbeidspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbeidspartner som Check Point Travel arbeider sammen med som et ledd i driften av vår virksomhet, inkludert opprettholdelse av vårt CRM-register med informasjon om våre kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

5.3 Overholdelse av gjeldende lover og regler

Check Point Travel behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de lover og regler som Check Point Travel er pålagt i forbindelse med driften av virksomheten eller til oppfyllelse av forskjellige innberetnings- eller opplysningsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

Check Point Travel bruker ikke dine personopplysninger til å ta avgjørelser som er basert på automatisk behandling eller profilering.

Check Point Travel tilstreber å sikre at alle personopplysninger vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Vi ber deg derfor om alltid å underrette oss om eventuelle endringer i dine personlige forhold (for eksempel endring av adresse eller betalingsopplysninger), slik at vi kan være sikre på at dine personopplysninger alltid er korrekte og ajourførte. Hvis du har opprettet en reiseprofil hos oss, ber vi deg om å logge på din profil og oppdatere denne i tilfelle eventuelle endringer.

6. Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Check Point Travel behandler som utgangspunkt opplysningene om deg på et av følgende grunnlag: (1) Ditt samtykke, (2) inngåelse eller oppfyllelse av din kontrakt med Check Point Travel, (3) hensynet til Check Point Travels legitime interesser, dvs. de formål som er beskrevet ovenfor, (4) oppfyllelse av en lovpålagt forpliktelse som Check Point Travel er bundet av, (5) beskyttelse av dine eller en annen fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for å overholde Check Point Travels eller dine arbeids-, helsemessige- og sosialrettslige forpliktelser, som følger av nasjonalt lovverk eller av EU-retten. Det kan dessuten være situasjoner hvor vi behandler dine personopplysninger av hensyn til tredjemanns legitime interesser med hensyn til de formål som er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser veier tyngre.

7. Deling av personopplysninger

Check Point Travel videresender bare opplysningene i den utstrekning det er nødvendig som et ledd i driften av virksomheten vår, som for eksempel for å kunne levere din reise og de øvrige produktene du har kjøpt hos oss i den forbindelse.

Check Point Travel vil normalt videresende personopplysninger til følgende mottakere i forbindelse med bestilling av en reise og relaterte produkter:

7.1 Opplysninger om navn, adresse, e-post, telefonnummer, ordrenummer og spesifikke leveringsønsker videresendes til PostNord, GLS eller en transportør som står for leveringen av de varene du har kjøpt. Ved kjøp av ikke lagerførte varer, kan de nevnte opplysningene videresendes til produsenten eller selgeren av den gjeldende varen, som i så fall vil stå for leveransen.

7.2 Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på vegne av oss. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av nettstedet vårt, til utsendelse av nyhetsbrev og målrettet markedsføring, også retargeting, i tillegg til din bedømmelse av vår virksomhet og produkter. Blant annet videresendes opplysninger om navnet ditt og epost-adressen din til TrustPilot, slik at det på våre vegne kan sendes en invitasjon til å vurdere oss på TrustPilots nettsted. Velger du å foreta en anmeldelse blir TrustPilot dataansvarlig for de avgitte opplysningene. Disse virksomhetene er databehandlere og under våre instrukser og behandler data som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke bruke opplysningene til andre formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er pålagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av oss.

7.3 To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overføring av opplysninger til USA, er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. Personopplysningsloven.

7.3.1 Kopi av Google LLC's sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

7.3.2 Kopi av Facebook Inc.'s sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

7.2 Globale Distribusjons Systemer (GDS)

Et GDS er et it-nettverkssystem, som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteutbydere, hovedsakelig flyselskap, hotell, bilutleiefirmaer og reisebyråer. Et GDS forbinder tjenester, priser og booking ved å konsolidere produkter på tvers av de tre reisesektorene, dvs. flyreservasjoner, hotellreservasjoner og bilutleie.

7.4 Dine opplysninger om navn, adresse, e-post, telefonnummer, ordrenummer og spesifikke leveringsønsker videresendes til PostNord, GLS eller en transportør som står for leveringen av de varene du har kjøpt. Ved kjøp av ikke lagerførte varer kan de nevnte opplysningene videresendes til produsenten eller selgeren av den gjeldende varen, som i så fall vil stå for leveransen.

7.5 Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av nettstedet vårt, utsendelse av nyhetsbrev og målrettet markedsføring, også retargeting, i tillegg til din bedømmelse av vår virksomhet og produkter. Blant annet videresendes opplysninger om navnet ditt og din epost-adresse til TrustPilot slik at det på vegne av oss kan sendes en invitasjon til å vurdere oss på TrustPilots nettsted. Velger du å foreta en anmeldelse blir TrustPilot dataansvarlig for de avgitte opplysningene. Disse virksomhetene er databehandlere og under våre instrukser, og behandler data som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke bruke opplysningene til andre formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er pålagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

7.6 To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overføring av opplysninger til USA, er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. personopplysningsloven. 

7.6.1 Kopi av Google LLC's sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

7.6.2 Kopi av Facebook Inc.'s sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Check Point Travel bruker følgende GDS’er som et ledd i vår virksomhet: Amadeus, Billetkontoret og Dolphin Dynamics Limited.

7.3 Flyselskap

Check Point Travel videresender personopplysninger til flyselskap i forbindelse med bestilling av reisen din. Til bruk for bestilling av flyreisen vil vi normalt videresende opplysninger til det valgte flyselskapet om fornavn, mellomnavn, etternavn, fødselsdato, avreiselufthavn, destinasjon, dato for ut- og hjemreise, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen, for eksempel bestilling av spesialmenyer på flyturen og eventuelle behov for spesiell assistanse på flyet eller i lufthavnen.

I forbindelse med reise til spesielle destinasjoner kan vi dessuten videresende opplysninger om ditt passnummer til flyselskapet.

7.4 Hotell

Check Point Travel videresender personopplysninger til de hotellene du skal benytte på reisen din. Til bruk for bestilling av dine hotellovernattinger vil vi normalt videresende opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, værelseskategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen, for eksempel bestilling av spesialmenyer under hotelloppholdet og eventuelle behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med handikap eller sykdom.

7.5 Bilutleiefirmaer

Check Point Travel videresender personopplysninger til bilutleiefirmaer, hvis du skal ha et kjøretøy til rådighet på reisen din. Til bruk for bestilling av leiebil vil vi normalt videresende opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avhentningssted, leieperiode, kjøretøyskategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med leie av kjøretøyet, som for eksempel spesielle foranstaltninger i forbindelse med handikap eller sykdom, barneseter m.m.

Check Point Travel bruker følgende bilutleiefirmaer som et ledd i vår virksomhet: Auto Escape Nordic AS, Europcar, Hertz, og Rental cars.

7.6 Busselskap

Check Point Travel videresender personopplysninger til busselskap, hvis du skal på bussreise som en del av reisen din (for eksempel i forbindelse med dagsturer til kjente turistattraksjoner m.m.). Til bruk for bestilling av bussreisen vil vi normalt videresende opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avhentingssted, dato og tidspunkt for bussreisen, destinasjon, spesielle ønsker i forbindelse med bussreisen, for eksempel bestilling av spesialmenyer og eventuelle behov for spesiell assistanse under bussturen på grunn av handikap eller sykdom.

7.7 Rederier

Check Point Travel videresender personopplysninger til rederier, hvis du skal på båtreise som en del av reisen din (for eksempel i forbindelse med dagsturer til kjente turistattraksjoner, cruise mv.). Til bruk for bestilling av båtreisen, vil vi normalt videresende opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, reiserute, dato og tidspunkt for ut- og hjemreise, spesielle ønsker i forbindelse med båtturen, og ved bestilling av spesialmenyer under båtturen og eventuelle behov for spesiell assistanse under båtturen på grunn av handikap eller sykdom.

7.8 Bedbanks

En bedbank er et it-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteutbydere, hovedsakelig hotell og reisebyråer eller sluttkunden. Check Point Travel videresender personopplysninger til bedbanks for å bestille de hotell som du skal bruke på reisen din. Til bruk for bestilling av dine hotellovernattinger gjennom en bedbank, vil vi normalt videresende opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, værelseskategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, som for eksempel bestilling av spesialmenyer under hotelloppholdet og eventuelle behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med handikap eller sykdom.

Check Point Travel bruker følgende bedbanks som et ledd i vår virksomhet: Expedia og Hotels.com.

7.9 Reiseagenter

Hvis du som en del av reisen din skal delta i utflukter eller har behov for transport, kan Check Point Travel videresende personopplysninger til reiseagenter. Reiseagenten har som oppgave å arrangere den gjeldende utflukten eller transporten ved bestilling av de ønskede ytelsene hos lokale leverandører på destinasjonen. Til bruk for bestilling av dine utflukter, transporter mv. videresender vi normalt opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller avreise, type kjøretøy, destinasjon, spesielle ønsker i forbindelse med transporten eller utflukten, for eksempel bestilling av spesialmenyer og eventuelle behov for spesiell assistanse på grunn av handikap eller sykdom.

7.10 Forsikringsselskap

Som et ledd i bestillingen av reisen din hos oss, har du mulighet for å tilkjøpe en reise- og/eller avbestillingsforsikring. Hvis du ønsker å tilkjøpe en slik forsikring, vil vi videresende personopplysninger til forsikringsselskapet til bruk for deres opprettelse av forsikringen hos dem. Til bruk for opprettelse av en reise- og/eller en avbestillingsforsikring videresender vi normalt opplysninger til forsikringsselskapet om fornavn, mellomnavn, etternavn, epost-adresse, destinasjon, dato for ut- og hjemreise i tillegg til reisetype.

Check Point Travel samarbeider med følgende forsikringsselskap som et ledd i vår virksomhet: Europeiske og Gouda.

7.11 Utstyrsutleiefirmaer

Som en del av bestillingen av reisen din hos oss, har du mulighet for å leie utstyr som du eventuelt måtte ha bruk for på reisen, for eksempel skiutstyr, dykkerutstyr og lignende. Hvis du ønsker å leie slikt utstyr, vil vi videresende opplysningene til det firmaet på destinasjon din, som du skal leie utstyret hos. Til bruk for utstyrsleie videresender vi normalt opplysninger til utleiefirmaet om fornavn, mellomnavn, etternavn, typen av utstyr, avhentingssted og leieperiode, i tillegg til opplysninger om høyde, vekt, tøy- og skostørrelse.

7.12 Spesielt vedrørende kvalifiserte tilbud

Når du velger Check Point Travel, har du mulighet for å få et kvalifisert tilbud på en reise. Et kvalifisert tilbud er en tilbudsform hvor det i forbindelse med utarbeidelsen av tilbudet skjer en preliminær reservasjon av den ønskede reisen til deg. Dette gir deg mulighet for å reservere en plass på de ønskede avgangene i opptil tre dager før du tar stilling til om det skal utstedes en billett på den preliminære reservasjonen, eller om den skal annulleres.

For å kunne gi et kvalifisert tilbud videresender vi opplysningene om deg og den ønskede reservasjonen til et GDS (som beskrevet ovenfor), som foretar den preliminære booking hos flyselskapet, hotellet mv.

Siden det i forbindelse med innhenting av det kvalifiserte tilbudet videresendes opplysninger om deg til flere nye selvstendige dataansvarlige (GDS, flyselskap, hotell mv.), kan dine opplysninger bli oppbevart hos disse mottakerne etter at tilbudet er utløpt – også i tilfeller hvor tilbudet annulleres.

Check Point Travel kan dessuten videresende og/eller overlate personopplysningene dine til andre leverandører og/eller serviceutbydere i forbindelse med den vanlige driften av vår virksomhet, for eksempel i forbindelse med ekstern administrasjon av våre IT-systemer, analyseoppgaver, markedsføringsoppgaver, inkasso, kredittvurdering, revisjon, juridisk bistand mv.

For ytterligere opplysninger om våre leverandørers og samarbeidspartneres behandling og beskyttelse av dine personopplysninger, henvises det til deres privatlivspolitikk og vilkår.

Check Point Travel tilstreber i størst mulig omfang å begrense videresendelse av personopplysninger i gjenkjennbart format, for dermed å begrense de tilfellene hvor det videresendes opplysninger som kan tilbakeføres til deg personlig.

Check Point Travel videresender ikke dine personopplysninger, medmindre dette er nødvendig for å kunne utføre vår virksomhet eller oppfylle dine ønsker og behov.

8. Internasjonal overføring av dine personopplysninger

På grunn av arten av Check Point Travels virksomhet, vil dine personopplysninger kunne overføres til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos oss. For å kunne levere våre ytelser til deg, er vi nødt til i visse tilfeller, å bruke samarbeidspartnere og leverandører utenfor EU/EØS.

Uten muligheten for å overføre dine opplysninger til mottagere utenfor EU/EØS, vil Check Point Travel være ute av stand til å levere den ønskede reisen til deg. Dette gjelder hvis bestillingen av reisen din forutsetter at det overføres opplysninger til mottagere utenfor EU/EØS, for eksempel for å kunne bestille flyreise, hotell mv. på din reisedestinasjon.

Databeskyttelseslovgivningen i disse landene kan være mindre strenge enn den er i Norge og i det øvrige EU/EØS, siden det i størsteparten av tilfellene vil være snakk om land hvor EU-kommisjonen har vurdert at databeskyttelsesnivået ikke er på høyde med databeskyttelsesnivået innenfor EU/EØS.

I tilfeller hvor det er praktisk mulig for oss, vil overføring av dine personopplysninger skje på bakgrunn av standard overføringskontrakter utarbeidet av EU-kommisjonen, som er utarbeidet spesielt til dette formålet. Når det angår overførsler til USA, vil disse, så vidt mulig, skje på bakgrunn av Privacy Shield. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA, som har fastsatt et strengt regelverk om databeskyttelse og sikkerhetsforanstaltninger angående dette, som de amerikanske virksomhetene som tilslutter seg ordningen, er forpliktet til å overholde når de behandler personopplysninger.

I visse tilfeller vil det imidlertid ikke være praktisk mulig for Check Point Travel å inngå en standard overføringskontrakt eller bruke Privacy Shield som juridisk overføringsgrunnlag. I slike tilfeller vil overføringen av opplysningene skje med hjemmel i databeskyttelsesloven, siden overføringen av personopplysningene dine til det gjeldende land er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av kontrakten mellom deg og Check Point Travel (bestillingen av din reise) eller av hensyn til gjennomføring av foranstaltninger som treffes på din anmodning forut for inngåelsen av en slik kontrakt (for eksempel i forbindelse med avgivelse av et kvalifisert tilbud, som beskrevet ovenfor under avsnitt 7).

Det er derfor viktig at du er oppmerksom på at overføring av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos Check Point Travel, betyr at dine personopplysninger ikke vil ha den samme beskyttelsen som etter norske eller EU-rettslige regler.

Det er i forbindelse med overføringen av opplysningene en risiko for at det i det berørte landet ikke er klare, presise og tilgjengelige regler om landets myndigheters adgang til bruk av dine personopplysninger; at det ikke er regler om at landets myndigheters adgang til dine opplysninger skal være nødvendig og proporsjonal; at landet ikke har en uavhengig og effektiv tilsynsmyndighet, og at landet ikke har tilgjengelige og effektive rettsmidler for de registrerte personene.

Hvis du ikke ønsker at Check Point Travel, i forbindelse med bestilling av din(e) reise(r), sender dine personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, må du opplyse oss om dette senest i forbindelse med bestillingen av reisen din.

Check Point Travel videresender ikke i noe tilfelle dine personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, hvis ikke dette er nødvendig for å kunne utføre vår virksomhet og oppfylle dine ønsker og behov, ved for eksempel å levere den reisen du ønsker deg.

9. Dataintegritet og -sikkerhet

Personopplysninger oppbevares ikke i lenger tid enn nødvendig for å oppfylle det formålet de er innsamlet til, hvis ikke oppbevaringen er nødvendig for å oppfylle nasjonale lovkrav, som for eksempel lovpliktige oppbevaringsperioder i forbindelse med bokføring mv.

Det er Check Point Travels politikk å beskytte personopplysninger ved å ha tilstrekkelig gode tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Når det ikke lenger er behov for dine personopplysninger, vil vi sørge for at de slettes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

10. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å gjøre dine rettigheter gjeldende etter den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivningen. Du kan blant annet be om innsikt i de personopplysningene Check Point Travel er i besittelse av om deg, og gjøre innsigelse mot behandlingen av opplysningene, for eksempel gjøre innsigelse mot automatiserte avgjørelser og profilering eller mot bruk av personopplysningene dine til direkte markedsføring. Videre kan du be om korrigering eller sletting av eventuelle ukorrekte opplysninger om deg selv, trekke tilbake et samtykke til behandling av dine personopplysninger eller gjøre din rett til dataportabilitet gjeldende.

Hvis du ønsker å gjøre en eller flere av rettighetene dine gjeldende, bes du kontakte oss på epost-adressen cpt@cpt.dk. Din anmodning vil bli behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Check Point Travels behandling av dine personopplysninger kan skje til:

Datatilsynet
Tollbugata 3

0152 Oslo

E-post: postkasse@datatilsynet.no

11. Oppdateringer

Check Point Travel evaluerer og oppdaterer løpende denne privatlivspolitikken. Du bør derfor regelmessig kontrollere denne privatlivspolitikken for eventuelle endringer som kan ha betydning for vår behandling av dine personopplysninger.